Blog - Még több Esterházy-kincset, múzeumi tárgyat lehet megtekinteni online

  Már április óta működik az „Esterhazy@home“ című kulturális online platform, amelyen otthonról látogathatják meg az érdeklődők az Esterházyak őrvidéki művészeti és kulturális kincseit. Az Esterházy Alapítvány ősztől még több tartalommal töltötte fel a honlapot: a látogatók megtekinthetik a Fraknói várat,  meghallgathatják a kismartoni Esterházy kastély Haydn termében zajló klasszikus koncerteket is.

Kismarton - Az Esterházy család városa

A 12. században az óbudai káptalan birtokában volt, tőlük vette meg III. Béla király. Imre király 1202-ben Korláth Benedek vajdának ajándékozta. II. András király Korláthot száműzte és a város újra királyi kézbe került. 1241-ben a tatárok pusztították el. Írott forrásban 1264-ben említik először. A 13. század végétől a 14. század közepéig a Gutkeled nemzetség birtoka. 1371-ben kiépült a várost övező védőfal, a település a Kanizsai család birtoka. 1388 és 1392 között ők építtettek várat a mai kastély helyén. 1373-ban Nagy Lajostól mezővárosi, 1388-ban Luxemburgi Zsigmondtól vásártartási jogot kapott. 1405-ben Vilmos osztrák herceg foglalta el. 1440-ben Albert osztrák hercegnek zálogosították el. 1464-ben Mátyás lemondott róla III. Frigyes javára a korona fejében. Frigyes a Szent György-rend lovagjainak ajándékozta. 1482-ben Mátyás haddal foglalta vissza, majd 1490-ben I. Miksa német-római császár ismét elfoglalta és csak 1622-ben került vissza Magyarországhoz. Közben osztrák nemes családok zálogbirtoka volt. 1529-ben és 1532-ben feldúlta a török had, 1589-ben tűzvész pusztította. 1622-ben császári adományként Eszterházy Miklós kapta meg. Ezután több mint 300 évig a család birtoka volt. 1648-ban megváltotta szabadságát, és szabad királyi város lett. 1683-ban a török támadta meg. 1704-ben falai alatt szenvedett vereséget Károlyi Sándor kuruc serege a császáriaktól. 1713-ban pestisjárvány pusztította, 1768-ban és 1776-ban tűzvészek, ezután alakult ki a mai belváros képe. Joseph Haydn neve elválaszthatatlanul összefonódott Kismartonéval. A zeneszerző 1761-től több mint 40 évig szolgált karmesterként az Esterházy hercegek udvaránál. A város I. és II. Miklós hercegek alatt élte virágkorát. 1809-ben francia seregek szállták meg. A virágzásnak 1813-ban, a hercegi udvar adósságai miatt vége lett. 1876-ban Kismarton elveszítette szabad királyi városi státusát és Sopron vármegye Kismartoni járásának székhelye lett. 1918-ban az első világháború után, a Monarchia összeomlásakor kérdésessé vált, melyik országhoz is tartozik. A többéves tárgyalások eredményeként, a trianoni békeszerződés értelmében 1921-ben Ausztriához került.

Kismarton (németül Eisenstadt), ma Ausztria része, Burgenland tartomány székhelye.

Kismartoni osztrákok

Osztrák-magyar kapcsolatok, -testvérvárosok.

Virtuális látogatás a Trianon Múzeumban

A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát. Ezekből mutatunk be száz múzeumi tárgyat.

Trianon 100 – A centenáriumi év eseményei a Kárpát-medencében

Attól kezdve, hogy a Magyar Országgyűlés a Nemzeti összetartozás évének nyilvánította a trianoni békediktátum 100. évfordulójának évét, számtalan centenáriumi rendezvény emlékezett meg a trianoni országvesztés tragédiájáról. Összefoglaljuk a Kárpát-medencei centenáriumi rendezvényekről szóló híradásokat.

Kárpát-medencei magyar műemlékek, emlékművek sorsa

A trianoni békediktátum következményeként a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező jelentős műemlékek, emlékművek rekedtek az utódállamokhoz csatolt területeken, gyakran tragikus sorsra jutva, vagy a megmentésükért folytatott, máig tartó küzdelemre ítélve. Rovatunk a Kárpát-medencei műemlékek sorsát mutatja be.

A külhoni magyar könyvkiadók múltja és jelene

Bár a trianoni békediktátum után nagy hagyományokkal rendelkező, felbecsülhetetlen szellemi értékeket képviselő könyvkiadók kényszerültek az utódállamok fennhatósága alá, de a mostoha körülmények ellenére is jelentős értékekkel gazdagították és gazdagítják ma is az egyetemes magyar kultúrát. Rovatunk a legjelentősebb külhoni magyar könyvkiadók múltját és jelenét mutatja be.

A külhoni magyar történelmi borvidékek, borászatok értéktára

A történelmi magyar borültetvények jó részét elszakította a trianoni békediktátum, ezért a centenáriumi év egyik fontos feladatát teljesítettük, amikor felmértük a magyar történelmi borvidékek helyzetét, rovatunkban a külhoni magyar borvidékeket, borászatokat és boraikat mutatjuk be.

Programajánló

  • Mindenkit várnak a múzeumok
  • Október első napjaiban hagyományosan a múzeumokat ünnepeljük. A Múzeumok hosszú éjszakája ugyan az idén elmarad, de október 3-10-ig az ORF Museumszeit programsorozatának keretében különleges vezetésekkel és programokkal várják a látogatókat a magán- és közgyűjtemények. A kismartoni Tartományi Múzeum és Galéria, a Haydn-ház, az Esterházy-kastély és az Egyházmegyei Múzeum, valamint a doborjáni Liszt-múzeum is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kiállítóhelyeken rendkívüli tárlatvezetéseket, filmvetítéseket és gyermekprogramokat szerveznek – természetesen a járványügyi szabályok betartásával. A múzeumokba október 10-én ingyenesen lehet belépni, a többi napokon pedig jelentős kedvezmények várnak mindenkit.